CASTELLANO | ENGLISH

negre

[26/09/2016]

El negre és un color. O l’absència de color, que en dirien els físics. Però la paraula negre és també un enorme recipient de significats on els parlants han anat abocant estats anímics, emocions i tota classe de simbolismes. Quan diem d’algú que té el cor negre, en realitat estem dient que és una mala persona; si hem tingut un dia negre, és que tot ens ha eixit contràriament al que hauríem desitjat; si diem que estem negres, volem dir que estem irritats.

El color negre també s’associa a la falta de transparència, a l’opacitat. Des d’esta idea bàsica, parlem del treball negre quan ens referim a la realització d’activitats laborals no declarades legalment; del mercat negre quan es fan transaccions comercials amb productes il·legals; de diners negres quan són fruit d’activitats, legals o il·legals, que no es declaren al fisc; i fins i tot de la internet negra, la cara oculta de la xarxa, on es coven tota mena de fraus i operacions delictives.

Més informació…