CASTELLANO | ENGLISH

necròpolis

[09/01/2019]

La paraula necròpolis prové del grec nekrópolis, format a partir de la combinació dels mots nekros, que significa ‘mort’, i polis, que vol dir ‘ciutat’. La necròpolis era, per tant, la ‘ciutat dels morts’. Es tractava de grans extensions de terreny, fora de l’àmbit urbà, a on se soterraven els cadàvers, sovint amb una motivació religiosa, fonamentada en la voluntat de retre honors a les persones desaparegudes Per això, moltes necròpolis tenen sumptuosos monuments fúnebres, i fins i tot en alguns casos joies o altres elements amb què es pretenia fer més còmoda l’estada dels difunts en l’altre vida més enllà de la mort. Però les necròpolis també tenien la funció d’allunyar els cadàvers dels vius per a evitar riscos sanitaris.

La paraula necròpolis, així i tot, és un cultisme de gestació contemporània. Les primeres referències són de finals del segle XIX. La seua forma ha vacil·lat entre necròpolis i necròpoli (per analogia amb la supressió de la s final en paraules com crisi); però actualment es preferix la forma necròpolis, més fidel a l’etimologia.

Més informació…