CASTELLANO | ENGLISH

morralla

[27/11/2018]

La paraula morralla és un derivat de morro, modificat amb el sufix -alla, que aporta un valor quantificador. Originàriament, com a resultat de la combinació d’estos dos valors semàntics, morralla feia referència al conjunt de corretges que es posaven en el morro d’un animal perquè no menjara aliments inadequats. Partint d’esta funció, la morralla passà a designar els peixos menuts que queden enganxats en les xàrcies. Tal com descriu Alfred Ayza en el seu llibre El món mariner de Peníscola: «De la captura aconseguida per les embarcacions, era i és tradició pesquera de donar a cada mariner una ració de peix d’escàs valor, la morralla, composta de galeres, cabuts, serranos, vetes, mollicó, llucet, gitanetes, burrets…».

En un nou salt figuratiu, per contraposició a l’expressió peix gros, ‘persona poderosa’, la morralla passà a usar-se despectivament per a referir-se al conjunt de persones que, dins d’una organització, tenen un pes insignificant.

Més informació…