CASTELLANO | ENGLISH

mordassa

[23/03/2017]

La paraula mordassa prové del llatí vulgar mordacia, derivada del plural neutre del llatí clàssic mordax, mordacis, que significa ‘propens a mossegar’. El sentit originari feia referència a un instrument, semblant a unes estenalles, que es posava en la boca d’un animal per a impedir que poguera mossegar. Així és com apareix usat ja en el segle xv en el Llibre de menescalia de Manuel Díeç: «e meteu unes mordaces a la mula». D’este sentit bàsic va passar a designar qualsevol cosa que es posa en la boca per a impedir a algú que puga parlar. I, més figuradament encara, el vocable mordassa també s’usa per referir-se a qualsevol obstacle que constreny la llibertat d’expressió, així com qualsevol coacció contra algú perquè no diga el que no es vol que se sàpia.

Més informació…