CASTELLANO | ENGLISH

moma

[20/06/2017]

La paraula moma, femení de momo, prové del grec momos, que significava ‘escarni, vituperi’. Este sentit originari encara es conserva en un dels significats de momo, que fa referència a una ‘carassa de burla o menyspreu’. Però per als valencians la paraula moma està indissolublement associada a una figura de la processó del Corpus de València. La Moma, tota vestida de blanc, representa la gràcia, i en una dansa esplendorosa manté una lluita amb els set momos, que, abillats amb vestits en què predominen el roig i el negre, colors característics de l’infern i del maligne, representen cada un dels set pecats capitals. Esta dansa, provinent del segle xvi, és una representació figurativa de la lluita simbòlica entre la virtut i els vicis.

Com a contrapunt, en una al·lusió bròfega i desmitificadora d’esta figura, s’ha creat l’expressió la figa la moma, usada per a mostrar a algú el nostre desacord radical amb un fet o una idea.

Més informació…