CASTELLANO | ENGLISH

moció

[15/06/2017]

El substantiu moció prové de la forma llatina motio, que significa ‘moviment’. Este sentit originari encara es manté en alguns compostos com automoció locomoció; la paraula remoció també preserva la idea de desplaçament, especialment en el sentit figurat de ‘llevar a algú del càrrec que ocupa’. En el llenguatge jurídic, la paraula moció s’ha mantingut amb el significat genèric de proposició feta en una assemblea deliberant. De manera més específica, la moció de censura és un procediment previst en l’ordenament jurídic que fa referència a la proposició presentada pels diputats d’una assemblea legislativa o pels regidors d’una corporació local per a reprovar la línia política d’un Govern o d’un consistori i, donat el cas, si compta amb la majoria necessària dels seus membres, destituir el president o l’alcalde.

Més informació…