CASTELLANO | ENGLISH

miserable

[04/07/2017]

La paraula miserable prové de la forma llatina miserabilis, que significava ‘digne de commiseració’. S’aplicava a aquells que havien sigut víctimes d’un infortuni o d’una adversitat. Però la misèria prompte es va associar de manera quasi exclusiva a una pobresa extrema, i els miserables eren aquells que vivien en unes condicions paupèrrimes. Però a poc a poc la misèria física a què al·ludia originàriament la paraula miserable deixà pas a una misèria moral. Primer, en referència a una persona mesquina, que es comporta amb avarícia; i després, en un salt qualitatiu, per a qualificar una persona abjecta, que actua vilment i és digne de menyspreu. Els diversos sentits de la paraula miserable apareixen reflectits en la tipologia de personatges descrits en la novel·la Les misérables de l’escriptor francés Victor Hugo.

Més informació…