CASTELLANO | ENGLISH

micromecenatge

La paraula micromecenatge és una adaptació lliure —creada a partir de la idea que transmet—, del mot anglés crowdfunding, un nom compost que sorgí com a fusió dels mots crowd, que significa ‘multitud’, i funding, ‘finançament’, i que fa referència a un sistema de finançament d’un projecte basat en xicotetes aportacions d’un col·lectiu nombrós de persones, generalment a través d’un lloc web, les quals solen rebre a canvi alguna compensació relacionada amb el projecte que financen.

El primer antecedent documentat d’esta pràctica es remunta a 1997, quan la banda de rock britànica Marillion aconseguí finançar la seua gira pels Estats Units a través de xicotetes donacions fetes per internet. Però, al marge de la pràctica, el concepte com a tal, amb una dimensió acadèmica, fou encunyat per Jeff Howe i Mark Robinson en el seu llibre The Rise of Crowdfunding, publicat en 2008, en què reflexionaven sobre esta pràctica, que havia sorgit com una resposta espontània a la crisi econòmica per a trobar solucions als problemes de finançament, aprofitant el desenvolupament de la xarxa de connexions que s’havia instaurat a través d’internet.

Per la seua banda, l’adaptació d’esta paraula al valencià és el resultat de la combinació del prefix micro-, provinent del vocable grec mikrós, que significa ‘xicotet’, amb el mot mecenatge, derivat de mecenes, procedent del nom de Gaius Gilnius Maecenas, un patrici romà, protector de literats i artistes, que visqué entre l’any 69 a. C. i el 8 d. C., completat amb l’afegiment del sufix ‑atge, que servix per a indicar una acció. Precisament, la mateixa arrel de la paraula valenciana ja apunta que esta pràctica, en el fons, és ben antiga. I el més important de tot: el mecenatge respon a una actitud generosa, solidària, de donar suport a algú perquè puga dur a terme un projecte personal.

Primera documentació: segle XXI.

Citacions:

«La Universitat d’Alacant crea una plataforma de micromecenatge per a finançar projectes dels estudiants» (À Punt, 2018.)

«Com en el disc adés comentat, Quart minvant (Primavera d’Hivern) s’ha pogut editar gràcies al micromecenatge i, possiblement, siga un dels millors discos de pop en valencià d’enguany.» (Vicent Xavier Contrí: Navegant sobre les emocions, 2020.)

Castellà: micromecenazgo.

Anglés: crowdfunding.

Francés: micromécénat.

Italià: crowdfunding, finanziamento collettivo.

Portugués: crowdfunding, financiamento coletivo.

Més informació…