CASTELLANO | ENGLISH

metafísica

[02/06/2023]

La metafísica és una part de la filosofia que tracta de realitats situades més enllà del món sensible, i per extensió —sovint amb un punt d’ironia— es diu també d’aquells pensaments abstractes, de caràcter especulatiu, difícils de comprendre. El vocable prové de la fusió del prefix meta-, procedent de la paraula grega metá, que indica un canvi de lloc, de forma o de condició (present en paraules com metamorfosimetàtesi o metàfora), i de la veu physiká, ‘física’, utilitzada per a referir-se a tot allò que té relació amb la naturalesa.

El primer ús d’este mot està en les obres d’Aristòtil. Però, curiosament, no fou utilitzat per ell, sinó per un altre filòsof, Andrònic de Rodes, que, prou després, en el segle I a. C., preparant una edició dels escrits aristotèlics, col·locà els que no tenien títol, difícils de classificar, després dels que tractaven les coses físiques, i per això precisament els posà el nom de metafísica. La llengua, com la vida, està plena d’anècdotes. I el significat que atribuïm a les paraules moltes vegades no és sinó el fruit de meres especulacions.

Més informació…