CASTELLANO | ENGLISH

medi

[08/06/2021]

La paraula medi en l’actualitat s’usa bàsicament per a referir-se al conjunt de circumstàncies culturals, econòmiques o socials en què viu un individu o un grup humà, així com també a les condicions ambientals en què es desenrotlla un ser viu. Parlem, per tant, del medi social en què s’ha educat una persona, o del medi aquàtic en què viuen determinades espècies d’animals, o fins i tot del medi interplanetari en referència a la matèria formada bàsicament per gas i pols que hi ha entre els planetes del sistema solar.

En tots estos sentits, medi és un cultisme, que, si bé en última instància prové del llatí medium, en realitat ens ha arribat modernament a través de l’anglés. En valencià, la forma medi també era usada en l’antiguitat, tot i que amb un significat equivalent al que la normativa lingüística atribuïx actualment a mitjà, és a dir, ‘allò que servix per a aconseguir un fi’: «menejant aquesta fahena per medi del archebisbe de Oristany», escrivia en una carta Roderic de Borja —natural de Xàtiva—, que, quan fou nomenat papa, el 20 d’agost de 1492, adoptà el nom d’Alexandre VI.

Més informació…