CASTELLANO | ENGLISH

maula

[26/04/2017]

La paraula maula és un derivat deverbal de maular, ‘fer, el gat, el seu crit característic’. El gat és un animal sigil·lós, que habitualment sol tindre un comportament dòcil, però de sobte pot allargar la garra i fer un arrap dolorós. Projectant les qualitats que s’atribuïxen al felí domèstic a l’esfera humana, la paraula maula ha anat generant tota una sèrie de significats associats a la idea de traïció. Així, s’usa per a qualificar un comportament hipòcrita, sobretot quan es fan servir maneres delicades per a intentar dissimular arterament les intencions reals. En l’àmbit laboral, també s’usa sovint esta paraula per a referir-se a aquells que fingixen estar malalts o indisposats per a evitar el compliment de les seues obligacions. La locució de significat redundant gata maula s’aplica a les persones aparentment innocents i humils, que després, inesperadament, actuen sense miraments, inclús amb crueltat.

Més informació…