CASTELLANO | ENGLISH

matrimoni

[07/03/2023]

El matrimoni és una institució social que establix un vincle conjugal entre persones, regulat a través de normes legals que es basen en pràctiques consuetudinàries, religioses o morals. El concepte de matrimoni presenta uns contorns molt variables en el temps i en l’espai. Actualment, a Espanya, des de 2005 exactament, és possible contraure matrimoni entre dos persones del mateix sexe. Però abans de 1981, quan s’aprovà la llei del divorci, el matrimoni no sols havia de ser necessàriament entre un home i una dona, sinó que, a més, d’acord amb els preceptes del dret canònic, tenia un caràcter permanent. En altres països, en canvi, sobretot si són de religió musulmana, un home es pot casar amb diverses dones. Encara que menys freqüent, en l’antiga Creta i en altres societats de marcat caràcter matriarcal la poliàndria era una pràctica habitual.

El futur sempre és incert, i no sabem com evolucionarà la paraula matrimoni. Qui sap! El poliamor està en auge. Però, mirant al passat, podem constatar l’enorme evolució d’este terme. Paral·lelament a la gestació del mot patrimoni, que explicàvem ahir, el matrimoni es creà a partir de la unió del prefix matri-, ‘mare’, i monium, amb què es legitimaven certs processos legals. En el dret romà, el matrimonium feia referència a l’estatus jurídic de la dona casada, i la unió legal entre un home i una dona rebia el nom de connubium.

Més informació…