CASTELLANO | ENGLISH

matalaf

[03/07/2019]

Un matalaf és una peça que es posa sobre un llit i que servix per a gitar-se damunt. Antigament, els matalafs eren una simple funda de tela farcida de palla, fulles, llana, plomes, crin o qualsevol material blanet; però, modernament, estos materials orgànics amb el temps es convertien en un niu d’àcars, puces, xinxes i altres insectes, que han propiciat que se substituïren per molls metàl·lics, poliuretà o cautxú.

La paraula matalaf prové de l’àrab maṭraḥ, que originàriament no era més que un ‘coixí gran, sobretot el que s’usava per a assentar-se en terra’. En un primer moment, es va crear almatrach, amb l’assimilació de l’article àrab, que després es transformà en matalaf, ben viva en algunes comarques meridionals valencianes; però en la major part del territori valencià la f de final de paraula, poc habitual en eixa posició, es canvià per p, donant lloc a la creació de la variant matalap. A més, hi ha també la forma matalàs, que s’ha consolidat en altres territoris del domini lingüístic. En qualsevol cas, matalaf, matalap i matalàs es consideren plenament correctes per als usos formals.

Més informació…