CASTELLANO | ENGLISH

màster

[06/04/2018]

La paraula màster és una adaptació gràfica de l’anglicisme master, derivada del llatí magister, ‘mestre’. Entre nosaltres començà a popularitzar-se durant els anys huitanta del segle passat en referència a un grau acadèmic propi de les universitats anglosaxones. Però, a partir dels noranta, la paraula màster adquirí una nova dimensió per a referir-se a una titulació acadèmica especialitzada de postgrau que es començà a impartir en els nostres centres universitaris.

En un primer moment es volgué oferir com a alternativa a l’anglicisme master la forma mestratge, però el fet que esta paraula s’utilitzara tradicionalment per a referir-se al grau de mestre dins d’un ofici artesanal dificultà la seua acceptació social. Això no obstant, en molts països sud-americans, sí que ha triomfat plenament en castellà la forma maestría, i en altres s’ha recorregut també com a alternativa al llatinisme cru adaptat gràficament magíster.

Més informació…