CASTELLANO | ENGLISH

masquerada

[17/07/2019]

La paraula masquerada (que també presenta la variant mascarada) és un derivat de màsquera (o màscara), que prové de l’italià maschera, i este, probablement, de l’àrab másḫara, amb què era conegut el ‘joglar’ o el ‘bufó’, personatges que actuaven disfressats per a provocar el riure fàcil.

Durant els segles XVI i XVII, la masquerada era un entreteniment molt general en tota Europa, que consistia en una representació al·legòrica, històrica o bufa, acompanyada de música, cant i dansa. Sovint tots els participants portaven màsqueres com a forma de divertiment: la disfressa en si, abans i ara, és ja un acte lúdic. Però, a més, aprofitava també per a preservar l’anonimat i facilitar així la desinhibició dels emmasquerats per a transgredir les normes socials.

D’aquelles festes cortesanes, la paraula masquerada ha mantingut en l’actualitat el significat de ‘farsa’, i es diu sobretot en referència a alguna acció que es fa amb voluntat enganyosa per a encobrir les verdaderes intencions que motiven la seua realització.

Més informació…