CASTELLANO | ENGLISH

marjal

[19/02/2018]

La paraula marjal prové de l’àrab marǧ, que significava ‘prat’. Però, per aglutinació amb l’article al-, que apareixia normalment a continuació introduint certs substantius, com per exemple en marǧ al-ruzz, ‘marjal de l’arròs’, es va crear marjal com a vocable individualitzat amb un significat específic, referit a un terreny baix, situat normalment a la vora del mar i sovint negat d’aigua per l’efecte de les marees, les aportacions de fluxos subterranis o a causa de les pluges.

En la documentació valenciana la paraula marjal ja apareix usada en el segle XIII: «tros de terra e de vinya en la marjal de Russafa», es diu concretament en el Llibre de la Cort del Justícia de València.

Actualment, les marjals són entorns naturals de gran valor per a la flora i la fauna, on recalen provisionalment moltes aus migratòries. En la Comunitat Valenciana, les marjals més importants són la de l’Albufera de València, la de Pego-Oliva, la de Gandia, la de Peníscola i l’estany d’Almenara.

Més informació…