CASTELLANO | ENGLISH

marededeu

[15/05/2018]

La mare de Jesucrist, com tot el món sap, es deia Maria; però, en la nostra tradició cultural i religiosa, sovint és habitual referir-se a ella com a Mare de Déu, amb les paraules mare i déu escrites amb majúscula inicial. Esta denominació actua com a sobrenom, reemplaçant el nom propi; amb la mateixa funció s’han creat també altres denominacions com Verge Maria, la Nostra Senyora (a vegades usat també sense article: Nostra Senyora), Puríssima o Immaculada (Concepció).

Però, quan ens referim a una imatge de Mare de Déu, generalment escultòrica, s’escriu amb minúscula i aglutinant els tres components en una única paraula: una marededeu. Segons les advocacions concretes, pot rebre també altres denominacions com geperudeta, moreneta, dolorosa, etc., que seguixen el mateix criteri ortogràfic: s’escriuen amb minúscula inicial si es fa referència a l’escultura que la representa.

Més informació…