CASTELLANO | ENGLISH

malson

[28/03/2022]

La paraula malson és el resultat de l’aglutinació dels mots mal i son, provinents de les formes llatines malus i sŏmnus, respectivament. El malson és un son intranquil, sovint acompanyat de somnis angoixants, que es caracteritza per una sensació d’opressió i dificultats respiratòries.

Fins al segle XVIII estava molt estesa la creença que els malsons eren obra de monstres que s’assentaven damunt del pit dels dorments. A resultes d’esta creença, en castellà es diu pesadilla, precisament per eixa sensació d’haver dormit amb un pes damunt; en italià, basant-se en esta mateixa creença, se li diu incubo, amb què es coneix també un dimoni de sexe masculí que tenia tracte carnal amb una dona adormida. Tot apareix confusament entremesclat en la superstició popular.

En l’actualitat se sap que els malsons poden ser deguts a causes molt diverses, com ara les preocupacions obsessives, l’ansietat, l’estrés, la ingesta de begudes alcohòliques, el consum de drogues, processos febrils… El cas és que, siga per una causa o per una altra, sembla difícil deslliurar-se dels malsons.

Més informació…