CASTELLANO | ENGLISH

màdel

[16/05/2019]

La paraula màdel és de gestació autòctona. O quasi. Sorgix de la combinació de la paraula  (com a reducció de l’expressió pilota a mà) i de l’anglicisme pàdel, que significa ‘paleta’. I és que, efectivament, el màdel ha sorgit com una fusió d’estos dos esports. D’una banda, arran de la gran afició existent en moltes comarques pel joc de pilota valenciana i, d’una altra, per la voluntat d’aprofitar les instal·lacions de pàdel, que durant les últimes dècades han proliferat en les nostres terres.

En concret, el màdel és una modalitat de pilota molt semblant a les galotxetes, tal com es juga en la població de Monòver, amb una adaptació a les dimensions de la pista de pàdel. El joc, en definitiva, consistix a colpejar la pilota amb la mà per a fer-la passar per damunt de la xàrcia, procurant que l’adversari no la puga tornar. Este esport es pot practicar individualment (un jugador contra un altre) o per parelles.

Més informació…