CASTELLANO | ENGLISH

loteria

[22/12/2016]

La paraula loteria ens vingué a través del castellà. El primer sorteig de loteria a Espanya se celebrà el 10 de desembre de 1763 sota el regnat de Carles III. Però no era tampoc una pràctica inventada ací, sinó que el castellà havia pres la paraula del francés loterie, i el francés, al seu torn, l’havia agafada del neerlandés loterij.

En el seu origen, el mot loteria és un derivat de lot, procedent del gòtic hlauts, que significava ‘porció de terra’, i feia referència a la parcel·la que s’assignava a cada soldat en una subhasta com a recompensa a la seua participació en una guerra. La idea de participació en una rifa és la que va originar després la paraula loteria, en el sentit en què la coneixem actualment, com un joc en què es premien amb diferents quantitats de diners els bitllets trets a l’atzar entre un gran nombre de bitllets que es posen a la venda.

Més informació…