CASTELLANO | ENGLISH

lluna (2)

[23/07/2019]

La influència de la Lluna sobre les marees, les collites i fins i tot l’estat d’ànim de les persones és evident en alguns casos; en uns altres potser és més dubtosa. Però, en qualsevol cas, eixa influència ha quedat reflectida en moltes expressions. Així, per exemple, quan algú té un humor molt variable es diu que té llunes, i de manera més específica es diu també que algú està de bona (o de malalluna quan està content (o disgustat).

Hi ha moltes altres expressions formades amb la paraula lluna que reflectixen sentiments ben diversos. Així, amb l’expressió quedar-se a la lluna de València, se sol indicar la frustració derivada d’un desig incomplit. Esta dita sembla que prové de l’època en què València estava emmurallada i, quan es tancaven les portes, els ressagats havien de fer nit a la intempèrie, si bé alguns cronistes apunten que, més que per això, segurament prové del moment en què els moriscos foren expulsats del Regne de València i es quedaren durant molt de temps en les platges esperant ser arreplegats per les naus que havien de transportar-los a les costes africanes.

Més informació…