CASTELLANO | ENGLISH

llibrell

[07/11/2018]

Hi ha paraules que han format part de la nostra història molt intensament i que a poc a poc se’ns han convertit en obsoletes. És inevitable quan els objectes que designen han perdut vigència social. Molts jóvens ja no saben què és un llibrell. Però per a moltes generacions ha sigut un objecte d’ús domèstic bàsic. El llibrell servia per a tot: per a llavar la roba, per a escurar els plats, per a llavar-se els peus o inclús per a usos culinaris… Martí Domínguez descriu deliciosament un d’estos usos del llibrell en la seua novel·la L’ullal: «abans de tocar mig dia l’asseia dins del llibrell, nueteta, i la rentava per totes bandes, amb parsimònia».

L’origen de la paraula llibrell prové del llatí labrĕllum, diminutiu de labrum, que significava ‘pica, banyera’. Ha donat lloc a altres variants formals com gibrell o ribell. Però, siga amb el nom que siga, es designa un recipient gran de fang vidrat, de poca alçària, més ample per la boca que per la base.

Més informació…