CASTELLANO | ENGLISH

llibre (1)

04/05/2018]

El llibre és un conjunt de fulls, generalment impresos, que, cosits o apegats, formen un volum. La seua funció fonamental és transmetre informació. Les biblioteques, els llocs on s’emmagatzemen els llibres, han sigut històricament el símbol de preservació del saber. Llibre i saviesa estan units simbiòticament.

L’origen de la paraula llibre i la seua evolució posterior mostren la lluita dels humans contra la desmemòria col·lectiva. Procedix del llatí liber, que originàriament s’usava per a referir-se a la part interior de la corfa dels arbres. Els romans utilitzaven este suport per a escriure. Però, una vegada conegut el papir, a través d’un procés metonímic, la paraula llibre passà a designar el volum que agrupava el conjunt de papers. I, per analogia, en un nou salt metafòric, la paraula llibre, sovint complementada encara amb els qualificatius electrònic o digital, ha passat a designar modernament una imatge digital formada per bits.

Més informació…