CASTELLANO | ENGLISH

llavadora

[17/10/2020]

La llavadora és una màquina que servix per a llavar la roba bruta. Es fica en el tambor, s’afig el detergent i el suavitzant, i se’n trau la roba neta mig eixuta. S’ha convertit en un electrodomèstic imprescindible en la nostra vida quotidiana.

Les primeres llavadores domèstiques començaren a fabricar-se als Estats Units a principis del segle XX. Se’ls anomenà washing machine. Esta forma composta s’adaptà de manera més o menys literal en algunes llengües europees: en francés, per exemple, se li donà el nom de machine à laver; en portugués, máquina de lavar. En altres llengües, en canvi, s’optà per simplificar-ne la denominació: en castellà, lavadora; en italià, lavatrice. En valencià, seguint este model simplificat, s’ha generalitzat la denominació llavadora; en altres dialectes de la pròpia llengua se li diu rentadora. Esta dualitat nominal és lògica tenint en compte el diferent significat que tenen els verbs llavar i rentar en cada parlar. Per als valencians llavar és ‘netejar amb aigua i sabó’, mentre que rentar és ‘netejar només amb aigua’ o ‘llevar amb aigua el sabó’.

Més informació…