CASTELLANO | ENGLISH

llamàntol

[23/05/2018]

El llamàntol és un crustaci de grans dimensions (pot arribar fins als seixanta centímetres de llargada) de l’orde dels decàpodes. Té, per tant, cinc parell de potes (això és exactament el que vol dir decàpode, ‘déu potes’): el primer parell són unes pinces enormes, una de les quals té les vores esmolades, que utilitza per a tallar, i l’altra té unes fortes dents, usades per a triturar; els quatre parells de potes restants, situades en el tòrax, li servixen per a desplaçar-se pel fons del mar. El cos, allargat, és de color negre blavós.

Són precisament les taques fosques del seu cos i el seu aspecte agressiu les que feren que en grec rebera el nom de lykopánthēr, compost de lýkos, ‘llop’, i pánthēr, ‘pantera’. Antigament fou denominat llop màntol, que passà després a llomàntol (així és com apareix registrat en el diccionari de Joaquim Sanelo, que data de 1802). En algunes poblacions valencianes també se li diu gramàntol, però cada vegada és més usada la denominació castellana bogavante.

Més informació…