CASTELLANO | ENGLISH

leotards

[10/01/2018]

Els leotards són una espècie de calces grosses, de llana o de punt, que, unides per dalt en forma de bragues, cobrixen des dels peus fins a la cintura. Es tracta d’una peça de roba que popularitzà Jules Léotard, un acròbata francés que visqué només 32 anys, entre 1838 i 1870, però aconseguí una gran popularitat, no sols per les seues acrobàcies, sinó sobretot per la seua indumentària. Cobria el seu cos musculat amb un mallot cenyit, i les cames, amb unes calces grosses. Sembla que esta original vestimenta, a més de permetre-li realitzar més còmodament els seus exercicis, despertà també una gran admiració, especialment entre les espectadores dels seus espectacles circenses.

I així és com les seues famoses malles reberen el nom de leotards en honor a la seua persona, pluralitzant el seu cognom, per analogia amb les calces, els calcetins, els pantalons i altres peces de roba compostes de dos elements. No cal dir que l’ús d’esta peça de roba es revitalitza periòdicament en els dies més freds de l’any.

Més informació…