CASTELLANO | ENGLISH

laïcisme

[09/12/2016]

La paraula laic prové del llatí laicus, que al seu torn derivava del vocable grec laikos. El seu significat originari era ‘popular, del poble’. Durant l’Edat Mitjana la paraula laic passà a utilitzar-se en contraposició a clergue. El conjunt de clergues constituïen el clero; els laics, per contra, eren els altres, els que no formaven part de l’estament religiós.

El laïcisme és un corrent de pensament sorgit durant el segle xix, basat en l’humanisme renaixentista, que defén una organització de la societat al marge de les confessions religioses. El laïcisme no manté una actitud hostil contra les religions; només pretén que l’Estat, com a institució social representativa del conjunt de ciutadans, religiosos o no, garantisca la llibertat de consciència, sense imposar normes o valors morals de cap creença religiosa.

Més informació…