CASTELLANO | ENGLISH

la Grossa

[22/12/2020]

La paraula grossa és una substantivació de la forma femenina de l’adjectiu gros. Va adquirir la forma de femení, la grossa, en referència al primer premi d’un sorteig perquè implícitament s’al·ludia a la sort grossa.

En valencià l’adjectiu gros no sols fa referència a una persona amb un excés de greix, sinó que s’aplica a qualsevol cosa que té unes grans dimensions en termes comparatius respecte al volum habitual d’altres objectes semblants de la mateixa espècie. Per això es diu «la serra Grossa» o, figuradament, «un problema gros».

Però en el cas del Gordo, com a sobrenom del primer premi del sorteig extraordinari de Nadal que celebra l’organisme públic Loteries i Apostes de l’Estat, també és plenament lícit dir el Gordo, mantenint la denominació en castellà i amb majúscula inicial, considerant-lo un nom propi. «Quantes vegades ha tocat el Gordo a la Comunitat Valenciana?», es preguntava el diari Levante-EMV en un titular de l’edició valenciana del passat diumenge. I així és també com apareixia, per exemple, en l’edició anglesa del diari El País: «Winners across Spain celebrate results of ‘El Gordo’ Christmas lottery».