CASTELLANO | ENGLISH

jornada

[23/11/2017]

La paraula jornada és un derivat de jorn, provinent del llatí diŭrnus, que significava ‘de dia’, sobretot com a contraposició a nocturnus, ‘de nit’. Originàriament s’usava amb valor adjectival; la substantivació es produí en el llatí tardà, i és comuna a l’occità jorn, al francés jour i a l’italià giorno. Probablement hi hagué una transferència lèxica d’unes llengües a altres. Entre nosaltres, l’ús de jorn tingué una gran vitalitat entre els segles XII i XV. Encara que actualment el seu ús té un caràcter literari, molts derivats es mantenen plenament vigents. Eixe és el cas de jornada, que inicialment s’usava per a referir-se a l’activitat laboral que es feia en un dia qualsevol, i també com a mesura per a indicar la distància que es podia recórrer en un dia.

Però, a poc a poc, la paraula jornada ha passat a utilitzar-se amb nous significats, com el que fa referència a una sessió acadèmica dedicada a l’estudi d’alguna qüestió concreta, on diversos especialistes aborden un tema des de perspectives complementàries.

Més informació…