CASTELLANO | ENGLISH

joguet

[12/01/2017]

La paraula joguet és un diminutiu de joc, amb què actualment es designa un objecte fabricat expressament per a l’entreteniment dels xiquets. Ara n’hi ha de moltes classes i poden arribar a ser molt sofisticats. Però els joguets antics eren molt elementals. La definició de joguet en els diccionaris dels segles xviii i xix, de fet, només feia referència a un objecte d’escàs valor que despertava curiositat entre els menuts i servia per a mantindre’ls entretinguts.

En els anomenats jocs tradicionals, un simple os servia per a jugar a la taba; els pinyols d’albercocs s’utilitzaven per a jugar a la canaleta; la tella era una pedra amb les vores arredonides; unes boletes de fang eren l’única cosa que es necessitava per a jugar al gua. Tot molt rudimentari. Era, sens dubte, un altre món.

Més informació…