CASTELLANO | ENGLISH

javalí

[14/05/2019]

El javalí és un animal mamífer de la família dels suids (que inclou, a més dels javalins, els porcs i els pecaris). Hi ha diverses races de javalí distribuïdes per tot el món; en les nostres terres habita la subespècie coneguda amb el nom de científic de Sus scrofa castilianus. Es tracta d’un paquiderm recobert amb un pèl hirsut i espés, de color gris i negre; amb el cap, gros i allargat; el morro, truncat, mòbil i molt desenrotllat, del qual ixen els claus inferiors en els mascles, que fa servir com a defenses; té uns ulls molt menuts i densament negres; sempre porta les orelles teses; les potes, acabades en dos unglots, són curtes i robustes, amb la particularitat que té les de davant lleugerament més llargues que les de darrere (a diferència del porc domèstic, que té més desenrotllades les potes posteriors).

La paraula javalí prové de l’àrab hispànic jabalí, que significava ‘de la muntanya’. Es tracta originàriament d’un adjectiu que adquirix el seu significat ple en l’expressió porc javalí, ‘porc de muntanya’, tal com és conegut encara en molts pobles valencians. La forma javalí ja apareix documentada en valencià en el segle XVI.

Més informació…