CASTELLANO | ENGLISH

jaumet

[25/07/2017]

La paraula jaumet és un diminutiu del nom propi Jaume, provinent del nom hebreu Ya’aqob. Antigament, la forma més habitual en valencià fou Jacme, contracció de Jàcome, forma vulgar de Jacobe, vocatiu de Jacobus. Segons s’apunta en la mateixa Bíblia (Gn 27, 36), el nom de Jacob prové de aqeb, que significa ‘taló’, perquè Jacob va nàixer agafat del taló del seu germà bessó Esaú, fills d’Isaac.

Com a nom comú, la paraula jaumet ha passat a designar un insecte coleòpter, de color fosc, que s’alimenta de fusta, de grans o d’altres matèries vegetals, que perfora formant uns túnels característics. El nom més general d’este insecte és corcó, encara que també és conegut com a corc. Probablement, la relació entre l’activitat constant del corcó perforant la fusta i la rima fàcil entre Jaumet i quiet ha generat el modisme ser el cul de Jaumet per a referir-se a algú que no està mai quiet.

Més informació…