CASTELLANO | ENGLISH

interviu

[30/01/2018]

La paraula interviu és un anglicisme que començà a utilitzar-se en valencià a començaments del segle XX. Amb este mot es feia referència a un nou gènere periodístic que consistia a interrogar un personatge per a difondre les seues opinions, idees o projectes en un mitjà de comunicació. Cal assenyalar que, si bé l’ús del gènere presenta vacil·lacions al llarg del temps, en valencià s’ha fixat definitivament com a masculí: «un interviu».

Com a curiositat, val la pena remarcar que el vocable anglés originari en realitat provenia del francés entrevue, forma de participi del verb entrevoir, tot i que en francés modernament també s’ha adoptat l’anglicisme interview en referència al gènere periodístic. Així i tot, en valencià —igual que en castellà— la paraula interviu ha experimentat un fort retrocés en l’ús a favor de entrevista, que és la forma considerada principal en el Diccionari normatiu valencià

Més informació…