CASTELLANO | ENGLISH

intel·liguèntsia

[17/05/2018]

La intel·liguèntsia és un terme procedent del polonés inteligencja, que s’usava originàriament per a designar el conjunt d’escriptors i artistes. Els polonesos havien creat esta paraula per adaptació del francés intelligence. Del polonés passà al rus, que fou adaptada com a intelliguéntsiya. En la Rússia rural i fortament estratificada de començaments del segle XIX, este mot passà a designar una classe social constituïda per persones dedicades a activitats intel·lectuals o creatives, però especialment a aquelles que mantenien una oposició al règim tsarista. En la Unió Soviètica sorgida a partir de Revolució de 1917, la paraula intelliguéntsiya encara experimentà una nova transformació semàntica i passà a utilitzar-se per a referir-se al sector social amb formació superior o tècnica, que exercia professions no manuals. I d’ací rebotà a l’anglés amb la forma intelligentsia, on s’amplià el significat per a referir-se de manera general al conjunt d’intel·lectuals que, en un país, desenvolupen una funció de direcció ideològica. I de l’anglés s’ha expandit després a la resta de llengües. En valencià es pot dir també intel·ligència.

Més informació…