CASTELLANO | ENGLISH

institut

[09/04/2019]

La paraula institut prové del llatí institūtum, a on significava ‘regla’. El significat originari de institut era precisament el resultat d’instituir o establir una norma de comportament, sobretot la que servia per a regular la vida d’una comunitat religiosa. Per una relació metonímica, el mot institut passà a designar la mateixa comunitat religiosa que es regia per unes determinades regles de comportament. La disciplina severa que caracteritzava alguns ordes religiosos feu que el vocable institut es traslladara també a alguns cossos militars. La Guàrdia Civil, per exemple, en els seus estatuts, es definix com un «institut armat de naturalesa militar».

El sentit de institut com a corporació dedicada a un treball específic, especialment de caràcter científic o literari, prové del francés, que en 1795 constituí l’Institut National des Sciences et des Arts. Per emulació, amb l’objectiu de conferir-los prestigi, esta paraula passà a usar-se també, a començaments del segle XX, per a designar un centre d’ensenyança secundària.

Més informació…