CASTELLANO | ENGLISH

ingeni

[08/09/2022]

La paraula ingeni, igual que enginy —que tractàrem ahir—, prové del llatí ingĕnium. Originàriament, una forma i l’altra s’usaven amb el mateix significat. És una evolució paral·lela a la que han tingut altres mots, com ara juí i judici o servei i servici, que han desenvolupat una variant més fidel a l’original llatí i una altra més evolucionada.

L’ingeni passà a designar també un conjunt d’aparells per a esprémer la canyamel, de la qual s’obté el sucre, i per extensió, qualsevol plantació de canya de sucre.

Més informació…