CASTELLANO | ENGLISH

implementar

[09/11/2018]

El verb implementar és un anglicisme recent que cada vegada ha anat adquirint més volada entre els usuaris, i, a pesar de les admonicions d’alguns lingüistes, ja està molt arrelat en la població per a intentar erradicar-lo. Prové de l’anglés to implement, que al seu torn l’havia pres del llatí implementum, on s’usava amb el significat de ‘ompliment, farciment’. Partint d’esta idea bàsica, en anglés se li atribuí el valor de ‘recurs amb què s’ompli de contingut qualsevol cosa’.

A nosaltres ens vingué inicialment a través del nou llenguatge informàtic que irrompé en els anys noranta del segle passat, però gradualment ha anat projectant-se a molts altres àmbits amb el sentit de ‘posar els mitjans necessaris per a dur a terme una idea, un projecte o un pla’. Independentment que es tracta d’una forma acceptada normativament, convé recordar que hi ha també altres formes per a expressar esta mateixa idea, que en certs contextos poden resultar més naturals, com dur a termeposar en pràcticaexecutar, etc.

Més informació…