CASTELLANO | ENGLISH

immolar

[28/02/2019]

El verb immolar prové del llatí immolare, a on ja tenia el mateix significat que actualment: el de ‘sacrificar una víctima’. Antigament, era una pràctica habitual sacrificar animals en honor a una divinitat. Responia a la voluntat de compartir els propis béns amb els déus, i demanar-los així protecció. En alguns cultures s’immolaven també persones. L’episodi més conegut és el sacrifici no consumat d’Isaac, quan son pare, Abraham, seguint els designis de Déu, estava disposat a executar-lo com a mostra d’obediència cega a la seua voluntat.

La paraula immolar es forma com a resultat de combinar el prefix in- (transformat en im- per contacte amb una paraula començada amb m) i la paraula mola, que originàriament servia per a designar les pedres que s’usaven per a moldre, però després passà a usar-se també per a referir-se a la farina torrada empolvorada amb sal que s’espargia sobre el cap de l’animal que anava a ser sacrificat.

Més informació…