CASTELLANO | ENGLISH

huracà

[11/10/2016]

Huracà és una paraula pròpia de la terminologia tècnica de l’àmbit de la meteorologia que fem servir de manera genèrica per a referir-nos a un vent que bufa molt fort, sobretot quan es desplaça girant sobre si mateix. Però, en termes estrictes, per a poder parlar d’huracans, és necessari que la velocitat sostinguda del vent siga igual o superior a 118 quilòmetres per hora. La paraula huracà, a més, se sol restringir als ciclons tropicals de l’àrea del Carib. En altres zones del món els grans vents reben unes denominacions diferents. La paraula huracà, de fet, prové del taïno, llengua actualment extinta que es parlava en les Antilles.

A partir de la terminologia pròpiament tècnica, hem creat també un significat figurat de la paraula huracà per a referir-nos a un conjunt de passions desbocades i, particularment, l’expressió ull de l’huracà l’emprem per a assenyalar la causa principal d’un problema molt greu.

Més informació…