CASTELLANO | ENGLISH

hooligan

[22/02/2019]

La paraula hooligan és un anglicisme no adaptat, que per tant s’ha d’escriure en lletra cursiva o entre cometes. Es tracta d’una veu d’ús molt freqüent que s’aplica de manera general als seguidors d’un equip de futbol britànic, però molt especialment a aquells que causen disturbis en els carrers, abans o després dels partits de futbol, i que sovint protagonitzen baralles amb els seguidors dels equips rivals, destrossen el mobiliari públic o fan altres actes vandàlics.

Es tracta d’un fenomen que s’ha generalitzat arreu del món, i per això la paraula ha penetrat en pràcticament totes les llengües del nostre entorn cultural. En valencià apareix registrada en el Diccionari normatiu valencià i en molts altres diccionaris; en castellà també és arreplegada pel Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española.

Prové del cognom Hooligan, i el seu ús en el sentit descrit s’atribuïx a un informe de la policia de Londres de 1898. Gràcies a la publicació en el diari The Times, el terme aconseguí una ràpida difusió per a anomenar un perfil d’individus amb un comportament molt característic.

Més informació…