CASTELLANO | ENGLISH

homofòbia

[22/05/2020]

La paraula homofòbia és de factura recent. Prové de l’anglés homophobia, que encunyà el psicòleg americà George Weinberg l’any 1971 en el seu llibre Society and the healthy homosexual (‘La societat i l’homosexual saludable’). Entre nosaltres, començà a popularitzar-se en els anys huitanta del segle passat. Un dels primers registres escrits d’esta paraula en valencià es troba en el llibre de Rosa Sanchis Primavera per a Palmer, que aborda el tema de l’homosexualitat en un institut: «L’homofòbia està de moda —va comentar Abril sense relacionar-ho amb mi».

El significat de homofòbia fa referència a l’aversió als homosexuals. Però el seu significat no deixa de ser confús. Perquè el prefix homo-, en realitat, d’acord amb el sentit originari que tenia en grec la forma homós, de la qual procedix, s’usa generalment amb el significat de ‘el mateix, igual’. Eixe és el significat que té en paraules com homogeni, ‘de la mateixa naturalesa’, o homosexual, ‘que sent atracció sexual per individus del seu mateix sexe’. La raó d’esta alteració semàntica es deu al fet que en anglés la paraula homo s’usa generalment com a acurtament de homosexual, i és des d’esta forma acurtada que es creà homophobia, que després, a l’adaptar-se a altres llengües, mantingué el significat amb què s’usava en anglés.

Més informació…