CASTELLANO | ENGLISH

homeopatia

[26/07/2017]

La paraula homeopatia (o, més precisament, la forma alemanya Homöopathie) fou creada pel metge saxó Samuel Hahnemann l’any 1796 a partir dels termes grecs homoios, que significa ‘semblant’, i pátheia, que significa ‘malaltia’, ‘patiment’. En valencià apareix arreplegada per primera vegada en el diccionari de Pere Labèrnia, publicat en 1868, i ja fou usada per Joaquim Martí Gadea en 1891 en l’obra Encisam de totes herbes: «Deixemse de homeopatia, / puix segons un dotor vell, / les millors aigües del dia / son les de Masamagrell, / Tavernes y la Olleria».

La teoria homeopàtica es basa en el principi hipocràtic de la similitud, segons el qual aquelles substàncies que, en una determinada quantitat, poden produir uns efectes perjudicials en una persona sana, si s’administren en dosis mínimes poden tindre, en canvi, un efecte terapèutic.

Més informació…