CASTELLANO | ENGLISH

hispanitat (2)

[12/10/2021]

Els primers textos valencians a on apareix usada la paraula hispanitat són de la dècada dels huitanta del segle XX. Fou concretament Joan Fuster qui, en una reflexió sobre «La vella i atordida Europa», feia referència a la hispanitat, al·ludint a la idea subjacent d’un imperi perdut. La creació del concepte hispanitat apunta, efectivament, en eixa direcció, sense que necessàriament s’haja d’entendre en termes de nostàlgia imperial. La llengua compartida, i la cultura que en deriva, és segurament el vincle d’unió que perdura després de la desaparició de les estructures politicoadministratives d’un imperi.

I no és tampoc un sentiment propi i exclusiu de la comunitat hispana. En realitat, el terme hispanitat és un calc conceptual del mot francophonie, que s’havia creat a començaments del segle XX. En valencià, per una altra banda, també tenim, amb un significat en part equivalent, els termes valencianitat i catalanitat. En portugués també existix el terme lusitanidade. I, sense que estiguen incorporats en el diccionari, també es pot constatar l’existència d’altres termes semblants, com ara arabitat o germanitat (en referència als sentiments identitaris de pertinença a un país de parla àrab o alemanya, respectivament).

Més informació…