CASTELLANO | ENGLISH

heteropatriarcat

[07/03/2018]

El terme heteropatriarcat s’usa per a referir-se a un sistema sociopolític en què el gènere masculí i l’heterosexualitat tenen supremacia sobre la resta de gèneres i orientacions sexuals. És el resultat de la fusió de les paraules hetero (forma acurtada de heterosexualitat, que expressa la condició d’aquelles persones que senten atracció sexual per individus del sexe oposat) i patriarcat (que fa referència a un sistema d’organització social en què la figura del pare actua com a autoritat jeràrquica dins de la unitat familiar).

Es tracta d’un mot encunyat a finals del segle passat que ha irromput amb força en el discurs feminista per a fer ressaltar els estereotips socials que, en la pràctica, assumint la tradició com a paradigma de normalitat, actuen discriminatòriament contra les dones i contra els homosexuals.

Més informació…