CASTELLANO | ENGLISH

hedonisme

[14/06/2021]

Amb la paraula hedonisme es fa referència a una doctrina filosòfica que considera el plaer com el fi suprem de la vida. Es tracta d’un cultisme recent creat a partir de fonts clàssiques. Prové concretament del grec hēdonḗ, que significava ‘plaer’, combinat amb el sufix -isme, usat per a indicar un moviment, un sistema o una escola.

El terme es gestà inspirant-se en la doctrina d’Aristip de Cirene i Epicur. Entenien, estos filòsofs, que els individus, de manera natural, actuen intentant procurar-se plaer, siguen quines siguen les fonts d’eixe plaer. La felicitat, al cap i a la fi, no és més que l’acumulació de moments plaents. Amb tot, la cosa tampoc és tan simple. El plaer i el dolor sovint estan lligats per una relació indissociable, i a vegades una acció que proporciona un plaer immediat pot causar a la llarga un dolor intens. D’estes sensacions contradictòries es desprén que cada persona, a partir de les seues circumstàncies i d’acord amb el sistema de valors que regix la seua vida, ha de determinar quina és l’actuació que li convé seguir en cada moment intentant ponderar la satisfacció immediata que li pot reportar un acte concret que desitja fer i el possible malestar que li puga ocasionar en un futur, ni que siga en forma de remordiment. La vida està plena d’equilibris. Inclús per als que busquen ansiosament el plaer.

Més informació…