CASTELLANO | ENGLISH

hàmster

[14/02/2018]

Amb la paraula hàmster es designa un mamífer rosegador semblant a un ratolí, de quinze a vint centímetres de llarg; té el cos robust i arredonit; les potes, les orelles i la cua curtes; està recobert d’un pelatge de color rogenc en el dors i negrenc en el ventre, tot i que pot presentar variacions segons les espècies. És molt usat com a animal de laboratori i també com a mascota, ja que és tranquil, dòcil i molt net.

La paraula hàmster prové de l’alemany Hamstern, que significa ‘acaparar, emmagatzemar’. Amb esta denominació s’al·ludia al costum d’estos rosegadors de guardar els aliments en uns sacs bucals i, alhora, acumular provisions en el seu cau. Es tracta d’un manlleu que encara no ha completat el procés d’aclimatació a la llengua receptora. Ortogràficament està adaptada, i s’escriu amb accent greu sobre la a; però fonèticament es vacil·la en la pronunciació de la h inicial, que a vegades es fa aspirada i altres s’emmudix. 

Més informació…