CASTELLANO | ENGLISH

guerra judicial

Pronunciació: [gɛ́ra ʤuðisiál].

Definició:

f. DRET Tàctica pròpia de la guerra asimètrica consistent a usar el sistema legal per a combatre l’enemic, amb accions que poden anar des de la detenció indeguda d’adversaris polítics o la paralització financera i el desprestigi dels oponents, fins al debilitament i el derrocament d’un Govern.

Etimologia:

El concepte de guerra judicial és una adaptació del terme anglés lawfare, resultant d’una fusió de law, ‘llei’, i fare, una afèresi de warfare, ‘guerra’. Este terme té el seu origen en el vocabulari militar —usat en referència a les accions estratègiques mampreses en els tribunals internacionals per a obstaculitzar l’acció de l’adversari—, però en 1975 els australians John Carlson i Neville Thomas Yeomans, en un treball titulat Whither Goeth the Law: Humanity or Barbarity (‘Cap a on va la llei: humanitat o barbàrie’), passaren a utilitzar-lo per a referir-se a la pràctica habitual ens molts règims parlamentaris d’usar abusivament els procediments judicials per a perjudicar els seus oponents.

Sinònims: Segons els contextos, a més de l’anglicisme cru, que, en cas d’utilitzar-se, hauria d’escriure’s en cursiva, també s’usen amb este mateix significat les expressions persecució judicial, instrumentalització de la Justícia o judicialització de la política.

Primera documentació: segle XX.

Citacions:

«La lectura realitzada pel món civil del País Valencià coincidia, a grans trets, amb l’anàlisi jurídica elaborada per Vicenta Tasa, professora de Dret Constitucional i directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València: “Cal afegir, així mateix, que arreu de les democràcies occidentals el poder judicial està envaint en les últimes dècades espais tradicionalment de la política o dels poders legislatiu i executiu», subratlla. I afegeix: “Encara més, hi ha temptacions, també en els països democràtics, a fer ús del lawfare”» (El Temps, 2020).

«Tercera edició: sexe, llibres i lawfare és un llibre de gènere fluid en què la història principal, protagonitzada per un conseller valencianista víctima del lawfare, adopta forma de novel·la pròxima al gènere negre.» (Enric Nomdedéu: Onada Edicions, 2022)

«Amb el terme lawfare o guerra judicial els dirigents independentistes es refereixen al que consideren una persecució per part de jutges i magistrats per motius polítics.» (Diari La Veu, 2023)

Castellà: guerra judicial.

Anglés: lawfare.

Francés: guerre juridique.

Italià: lawfare, guerra giuridica.

Portugués: lawfare, guerra jurídica.

Més informació…