CASTELLANO | ENGLISH

grip

[11/01/2017]

La paraula grip designa una malaltia infecciosa, d’origen víric, que generalment provoca febra, tos, congestió nasal i malestar generalitzat. Prové del francés grippe, que probablement la prengué de l’alemany suís grüpi, derivat de grüpen, que significa ‘arropir-se, tremolar de fred, estar malalt’.

La paraula grip començà a usar-se en els primers anys del segle xx; abans tot es reduïa a constipats, refredats o catarros, segons la intensitat de l’afecció. Però, amb els avanços de la medicina, que permet distingir els tipus de microorganismes i sobretot la seua gravetat, sorgix la necessitat d’usar paraules diferenciades per a cada cas.

Amb el mateix significat que grip tenim també la paraula influença, presa de l’italià influenza, que en anglés s’ha reduït a flu. Les paraules es transmeten tan ràpidament com els virus.

Més informació…