CASTELLANO | ENGLISH

gresca

[01/10/2019]

La paraula gresca actualment s’usa sobretot en el sentit de ‘diversió sorollosa’, amb un significat equivalent al que té el castellanisme juerga, molt habitual en el valencià col·loquial. Però, a més d’este sentit lúdic, el mot gresca té també el significat de ‘baralla, discussió’, que s’usa especialment en l’expressió anar a la gresca. Sovint la diversió dona lloc a la discussió, i un sentit i l’altre es confonen en el mateix concepte. I en este cas concret és normal que passara això si es té en compte que originàriament la gresca era un ‘joc de daus’ amb apostes que es practicava en carrers i tavernes, i que apareix prohibit en moltes ordenacions civils medievals pels altercats que provocava.

La cosa venia encara de més lluny. El nom del joc procedia del llatí vulgar graecisca, forma femenina de l’adjectiu graeciscus, que significava ‘grec’. Així és com els romans anomenaven els antics grecs, que des de la República romana tenia fama de llicenciosos i busca-raons.

Més informació…