CASTELLANO | ENGLISH

governança

[28/10/2020]

La paraula governança és un neologisme recent. Les primeres documentacions són de la dècada dels noranta del segle XX. Es tracta d’un terme del vocabulari polític que apunta a la interacció del conjunt d’administracions públiques entre si i, alhora, a la seua coordinació amb les organitzacions civils (empreses, sindicats, patronals…), tot amb l’objectiu últim d’afavorir una presa de decisions que incidisca de manera eficient en la resolució de problemes complexos que afecten el conjunt de la societat. Els desastres derivats de la pandèmia del coronavirus han fet que es perceba més clarament la utilitat d’este concepte. Perquè governar no és només prendre decisions autàrquicament. Per a garantir que les decisions preses tinguen la màxima eficàcia social, cal buscar sinergies entre les diverses administracions públiques i sectors implicats. Això és la governança.

Com tants altres neologismes recents, este vocable prové de l’anglés governance, pres del francés gouvernance, forma que procedia del llatí gubernare, i este del grec kybernõ, que significava ‘conduir una nau’.

Més informació…